VÝTVARNÝ OBOR

Výuka výtvarného oboru probíhá na vedlejší budově školy, ul. Nerudova 1040 (v budově tzv. logopedické školky).

Přípravná výtvarná výchova je organizována jednak v KOLEČKU PŘEDŠKOLÁKŮ, jednak ve skupinách PHV-1/0 pro žáky okolo 6 let a PVV-2/0 pro žáky okolo 7 let. Absolventi dostávají státem garantované Potvrzení o absolvování přípravného ročníku. Navazující základní studium trvá 7 let v I. stupni a 4 roky ve II. stupni. Žáci základního studia i studia pro dospělé dostávají vysvědčení každým rokem, v závěru studia pak obdrží absolventské vysvědčení.

Výuka probíhá v hlavních předmětech: přípravná výtvarná výchova, plošná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba, výtvarná kultura. Žáci pracují individuálně, ve vyhlášených společných tématech.

Každý žák se prezentuje na samostatných výstavách školy nebo na výstavách v rámci jiných akcí školy (vánoční výstavy).

Žáci se zúčastňují soutěží, zasílají své práce na celostátní výstavy i do zahraničí.

Obor je zaměřen mj. na keramiku a na malbu, ostatní předměty jsou koncipovány dle stanovených učebních plánů a osnov.