Pro nejmenší

SRDÍČKO

Hudebně estetický kroužek pro děti od 3 do 5 let zřizuje  Klub rodičů a přátel ZUŠ Bohumín. Činnost v kroužku je zaměřena na estetické aktivity dětí. Formou hry děti poznávají činnosti a dovednosti v oblasti hudební, výtvarné a taneční. Kroužek pracuje pod odborným pedagogickým vedením.

CÍL:
Každé dítě si vyzkouší různé umělecké činnosti. Rodič touto formou zjistí, jaké má jeho dítě předpoklady a co ho baví.

KDE:
Hlavní budova školy, Žižkova 620 

KDY: 1x týdně, termín je dohodnut vždy na začátku školního roku

CENA: 

Potřebný materiál k výtvarným činnostem bude zajištěn pedagogem. Výrobky si děti odnášejí s sebou domů.

Kroužek se otevírá při minimální počtu 5 přihlášených dětí.


KOLEČKO

Jednou z možností přípravného studia je tzv. Kolečko, které je určeno pro předškolní děti od 5 let. V tomto programu mají žáci 1 hodinu týdně skupinovou výuku hudební výchovy (zobcová flétna, zpěv) a 1 hodinu v měsíci výuku dalšího předmětu (jeden z ostatních předmětů - výtvarná výchova a literárně dramatická výchova). Žáci docházejí do výuky podle předem daného rozpisu a rozvrhu hodin (rozpis a rozvrh určuje škola vždy před začátkem daného pololetí).

V průběhu školního roku mají žáci možnost vystoupit v rámci školních akcí. Po ukončení přípravného studia Kolečko si žáci na doporučení pedagoga zvolí další směr svého zaměření. Dále pak nastoupí do přípravného nebo základního studia kteréhokoliv ze čtyř vzdělávacích oborů.

Cílem tohoto programu je usnadnit výběr oboru dalšího studia. Děti se mohou hravou formou seznámit se všemi obory a s předměty jednotlivých studijních zaměření. Kolečko má dovednostně-praktický charakter.

Úplata za zvzdělání:
3.000,- Kč za školní rok