Školné pro školní rok 2023/2024

Výše úplaty za vzdělávání byla stanovena podle § 8 Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání (v platném znění) takto: 

Hudební obor

Kolečko 

3 000 Kč

Přípravné studium I. stupně - skupinová výuka

3 000 Kč

Přípravné studium I. stupně - individuální výuka

3 200 Kč

Přípravné studium II. stupně - individuální výuka

3 400 Kč

Základní studium - skupinová výuka

3 200 Kč

Základní studium - individuální výuka

3 400 Kč

Základní studium - individuální výuka

(3. a každý další studijní předmět hudebního oboru)

3 000 Kč

Sborový zpěv - jako samostatný obor

700 Kč

Sborový zpěv - jako druhý předmět

400 Kč

Hra v souboru - jako samostatný obor

2 800 Kč

Studium pro dospělé 

15 000 Kč

Výtvarný obor

Přípravné studium

2 200 Kč

Základní studium

2 600 Kč

Studium pro dospělé 

10 000 Kč

Literárně - dramatický obor

Přípravné studium

2 200 Kč

Základní studium

2 600 Kč

Studium pro dospělé 

10 000 Kč

Taneční obor

Přípravné studium

2 200 Kč

Základní studium

2 600 Kč

Studium pro dospělé 

10 000 Kč

Školné se platí předem na celý školní rok. Úhrada bezhotovostně - údaje k platbě školného jsou zasílány na e-mailové adresy uvedené v přihlášce.

Na základě písemné žádosti je možno ve výjimečných případech sepsat závazný splátkový kalendář.

Řádná výuka může být zahájena teprve tehdy, až je řádně zaplaceno školné nebo jeho část.