Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás požádat o členský příspěvek

Klubu rodičů a přátel ZUŠ Bohumín

pro školní rok 2018/2019

určený vašim dětem - našim žákům

na úhradu školních aktivit a žákovských odměn.

 

KRPŠ podporuje z finančních prostředků tyto aktivity:

  • zajištění části studijních notových materiálů pro výuku stěžejních předmětů;
  • pracovní sešity či jiné studijní materiály pro výuku vedlejších povinných předmětů;
  • Žákovské a Třídní koncerty, Třídní interní besídky ZUŠ Bohumín - odměny pro vystupující žáky;
  • ocenění nejlepších žáků školy a Absolventů 2017/2018 - hodnotné dárkové předměty;
  • školní a mimoškolní soutěže (cestovné, občerstvení, dárky, ocenění);
  • výjezdy žáků na workshopy a jiné umělecké akce, soustředění.

 

Výše příspěvků pro školní rok 2018/2019:

1 žák studující 1 obor

1 žák studující více než 1 obor

100,-Kč

(uvítáme i vyšší částku)

 150,-Kč

(uvítáme i vyšší částku)

 

 

Rádi od vás také přijmeme

jakýkoliv materiální sponzorský dar, který můžeme využít

jako odměnu na kulturních akcích školy pro naše žáky.

 

 

Děkujeme vám za příspěvek

na vaše dítě, které u nás studuje.

 

Částku, prosím, uhraďte

u pedagoga stěžejního předmětu.

 

Josef Orság, předseda KRPŠ

 

 

Srdíčko

(kroužek zřizovaný Klubem rodičů a přátel ZUŠ Bohumín)

 

 

Hudebně estetický kroužek pro děti od 3 do 5 let. Činnost v kroužku je zaměřena k estetickým aktivitám dětí. Formou hry děti poznávají činnosti a dovednosti v oblasti hudební, výtvarné a taneční. Kroužek pracuje pod odborným pedagogickým vedením.

CÍL: Každé dítě si vyzkouší různé umělecké činnosti. Rodič touto formou zjistí, jaké má jeho dítě předpoklady a co ho baví.

KDE: Budova ZUŠ v Bohumíně, Žižkova 620

KDY: v letošním školním roce máme 2 termíny:

DEN HODINA  
STŘEDA  16:20 - 17:05 obsazeno
ČTVRTEK 12:25 - 13:10 volná místa

 

CENA: 2.400,-Kč za školní rok

Potřebný materiál k výtvarným činnostem bude zajištěn pedagogem. Výrobky si děti odnášejí s sebou domů.

 

 

 

 
 

SRDÍČKO v TV - zde