Klub rodičů a přátel školy

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás požádat o členský příspěvek Klubu rodičů a přátel ZUŠ Bohumín pro školní rok 2021/2022 určený vašim dětem - našim žákům na úhradu školních aktivit a žákovských odměn.

KRPŠ podporuje z finančních prostředků tyto aktivity: 

  • zajištění části studijních notových materiálů pro výuku stěžejních předmětů
  • pracovní sešity či jiné studijní materiály pro výuku vedlejších povinných předmětů, žákovské a třídní koncerty
  • třídní interní besídky ZUŠ Bohumín - odměny pro vystupující žáky
  • ocenění nejlepších žáků školy a Absolventů - hodnotné dárkové předměty
  • školní a mimoškolní soutěže (cestovné, občerstvení, dárky, ocenění)
  • výjezdy žáků na workshopy a jiné umělecké akce, soustředění.

Výše příspěvků pro školní rok 2021/2022:
1 žák studující 1 obor: 100,-Kč (uvítáme i vyšší částku)
1 žák studující více než 1 obor: 150,-Kč (uvítáme i vyšší částku)

Částku, prosím, uhraďte u pedagoga stěžejního předmětu. 

Rádi od vás také přijmeme jakýkoliv materiální sponzorský dar, který můžeme využít jako odměnu na kulturních akcích školy pro naše žáky.

Děkujeme vám za příspěvek na vaše dítě, které u nás studuje

Josef Orság, předseda KRPŠ


Výroční zpráva

za školní rok 2018/2019
za školní rok 2015/2016
za školní rok 2014/2015
za školní rok 2013/2014
za školní rok 2012/2013