Aktuality

rezervační systém do jednotlivých hodin hudební nauky bude spuštěn v pondělí 30.8.2021, kdy bude známa definitivní podoba rozvrhu. Rezervační systém bude dostupný v elektronické žákovské knížce.

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 12. dubna začne opět v ZUŠ Bohumín i v její pobočce v Záblatí probíhat individuální výuka (1 žák + učitel) prezenční formou. O konkrétní organizaci a průběhu výuky Vás bude informovat Váš pedagog.

Pro přítomnost ve škole je povinné vybavit žáky chirurgickou rouškou. Testování žáků na Covid-19 se v...