DOKUMENTY

Souhlas se zpracováním osobních údajů žáka a zákonného zástupce
Školní vzdělávací program
Školní řád
Směrnice pro poskytování informací
Stížnosti a jejich vyřizování
GDPR

Výroční zpráva o činnosti školy:

Zpráva o hospodaření:

za rok 2020
za rok 2019
za rok 2018

Výroční zpráva o poskytování informací:

za rok 2020
za rok 2019
za rok 2018

Návrh rozpočtu a schválený rozpočet je zveřejněný na internetových stránkách kraje.