DOKUMENTY

Dokumenty:

Přihláška na školní rok 2020/2021
Souhlas se zpracováním osobních údajů žáka a zákonného zástupce
Školní vzdělávací program 
Školní řád 

Směrnice pro poskytování informací
Stížnosti a jejich vyřizování
GDPR

Výroční zpráva o činnosti školy:

za školní rok 2019/2020
za školní rok 2018/2019
za školní rok 2017/2018 

Zpráva o hospodaření:

za rok 2020
za rok 2019
za rok 2018

Výroční zpráva o poskytování informací:

za rok 2020
za rok 2019
za rok 2018

Návrh rozpočtu a schválený rozpočet je zveřejněný na internetových stránkách kraje.