DOKUMENTY

Souhlas se zpracováním osobních údajů žáka a zákonného zástupce
Školní vzdělávací program
Školní řád
Směrnice pro poskytování informací
Stížnosti a jejich vyřizování

Výroční zpráva o činnosti školy:

Zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o poskytování informací:

Návrh rozpočtu a schválený rozpočet je zveřejněný na internetových stránkách kraje.