Naše škola byla založena ke dni 1. 9. 1926. Prvním zřizovatelem byla Matice slezská, která už před založením školy organizovala hudební a uměleckou spolkovou činnost. Původní název byl Hudební škola Matice slezské. Pod názvem Lidová škola umění fungovala škola od počátku šedesátých do počátku devadesátých let. Od roku 1991 dosud nese naše instituce název Základní umělecká škola.

Počet žáků školy se každoročně zvyšoval od původních 30 dětí v prvním roce existence až do počtu okolo 350 žáků před válkou. V šedesátých letech dosahoval počet dětí ve škole dosud nejvyšších hodnot, okolo 750 žáků. Tyto počty žáků se udržely až do devadesátých let do osamostatnění poboček. V současné době je počet žáků nižší, což je však vzhledem ke struktuře obyvatelstva a k široké nabídce aktivit pro starší i mladší žáky adekvátní počet.

Škola měla v šedesátých a v sedmdesátých letech několik poboček, a to zejména v Orlové, v Rychvaldu, v Petřvaldu a v Lutyni. Většina těchto škol se postupně s rozvojem budování sídlišť v těchto městech osamostatnila.

Původně byl ve škole zřízen pouze 1 obor, hudební. Ve dvacátých a třicátých letech se ve škole vyučovalo hře na housle, na klavír a zpěvu sólovému a sborovému, později pak i hře na akordeon. Teprve v padesátých letech se ve škole začalo vyučovat také hře na některé dechové nástroje. V šedesátých letech se původní hudební škola přeměnila na Lidovou školu umění. Zřízeny byly nové obory, a to nejprve na začátku šedesátých let obor výtvarný, v polovině desetiletí pak obor taneční a obor literárně - dramatický. Nyní - po roce 2004 - se ve škole opět vyučují všechny 4 obory. Největší zájem je však již tradičně o hudební obor. V současnosti se vyučuje v hudebním oboru okolo 13-15 hlavních studijních zaměření.

Po 2. světové válce převzal záštitu nad činností školy okres. Školský odbor zaštiťoval většinu administrativní a hospodářské činnosti. Od devadesátých let má škola vlastní statut. Zajišťuje veškerou výchovně vzdělávací činnost, hospodaření, správu a personalistiku jako příspěvková organizace Moravskoslezského kraje.

.