Hudba od A do Z

 
h l a v n í    b u d o v a
  PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
12:25
-
13:10
         
13:15
-
14:00
         
14:05
-
14:50
1.roč. A
p. uč.
Przybylová
  3.roč. B
p. uč.
Przybylová
2.roč. B
p. uč.
Pospiechová
 
14:55
-
15:40
3.roč. A
p. uč.
Przybylová
2.roč. A
p. uč.
Pospiechová
  PHV
p. uč.
Paličková
4.roč. B
p. uč.
Tvardková
15:45
-
16:30
  4.roč. A
p. uč.
Tvardková
1.roč. B
p. uč.
Przybylová
   
16:35
-
17:20
    5.roč.
p. uč.

Przybylová
   
 
 
o d l o u č e n á    p r a c o v i š t ě
ČTVRTEK PÁTEK
Starý Bohumín
p. uč. Žídková
Záblatí
p. uč. Laštůvková

 

 

Sborový zpěv

PONDĚLÍ ÚTERÝ
14:55 - 16:30
p. uč. Tvardková
komorní sál
p. uč. Kasztura
odloučené pracoviště
Starý Bohumín

 

 
 

Vedlejší povinné předměty

 

K l a v í r n í    s e m i n á ř

PONDĚLÍ

15:45 - 16:30
uč. hudební nauky
p. uč. Tomášková

16:35 - 17:20
uč. hudební nauky
p. uč. Tomášková

 

 

S m y č c o v ý    s o u b o r

PONDĚLÍ

PONDĚLÍ

16:35 - 17:20
komorní sál
p. uč. Kachlová

17:25 - 18:10
uč. hudební nauky
p. uč. Przybylová

 

 

D e c h o v ý    s o u b o r

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

16:35 - 17:20
uč. č. 29
p. uč. Laštůvková

16:35 - 17:20
uč. hudební nauky
p. uč. Oralová

 

 

R y t m i c k á    s k u p i n a

ÚTERÝ

16:35 - 18:10
uč. č. 30 / koncertní sál
p. uč. Škoda

 

 

K y t a r o v ý    s o u b o r

ČTVRTEK

15:45 - 17:20
uč. hudební nauky
p. uč. Fochlerová

 

 

K o m o r n í    z p ě v

PÁTEK

14:15 - 15:00
komorní sál
p. uč. Kasztura