TANEČNÍ OBOR

Výuka tanečního oboru probíhá v koncertním sále hlavní budovy ZUŠ Bohumín v Žižkově ulici.

Přípravné studium je organizováno v KOLEČKU PŘEDŠKOLÁKŮ. Navazující základní studium trvá 7 let v I. stupni a 4 roky ve II. stupni. Žáci základního studia i studia pro dospělé dostávají vysvědčení každým rokem, v závěru studia pak obdrží absolventské vysvědčení.

Výuka probíhá v hlavních předmětech: Taneční průprava, Taneční průprava a praxe, Současný tanec, Lidový tanec a Klasická taneční technika.

Taneční výchova rozvine pohybovou kulturu, tělesnou pružnost, smysl pro krásu, funkčnost pohybu. Klade se důraz na správné držení těla, pohybovou koordinaci a hudební cítění. Taneční výchova plní estetický pohybový projev dítěte, smysl pro krásu.

Taneční výchova rozvine pohybovou kulturu, tělesnou pružnost, smysl pro krásu, funkčnost pohybu. Klade se důraz na správné držení těla, pohybovou koordinaci a hudební cítění. Taneční výchova plní estetický pohybový projev dítěte, smysl pro krásu.

Cílem taneční výchovy je kultivovat přirozený pohybový projev formou pohybových her. Po absolutoriu mohou žáci využít získaných zkušeností v tanečních souborech nebo se věnovat studiu na konzervatoři.