HUDEBNÍ OBOR

Výuka hudebního oboru probíhá na hlavní budově školy, ul. Žižkova č. 620.

Přípravná hudební výchova je organizována v KOLEČKU PŘEDŠKOLÁKŮ a ve skupinách PHV-1/0 pro žáky okolo 6 let a PHV-2/0 pro žáky okolo 7 let. Absolventi dostávají státem garantované Potvrzení o absolvování přípravného ročníku v daném oboru.

Navazující základní studium trvá 7 let v I. stupni a 4 roky ve II. stupni. Žáci základního studia i studia pro dospělé dostávají vysvědčení každým rokem, v závěru studia pak obdrží absolventské vysvědčení.

Všichni žáci mají povinnou hodinu hudební teorie (dle zákona - vyhlášky).

Ve vyšších ročnících navštěvuje žák také hodiny souborové hry - v orchestru nebo v komorních souborech, klavíristé navštěvují hodiny improvizace a doprovodu.