Aktuality

rezervační systém do jednotlivých hodin hudební nauky bude spuštěn v pondělí 30.8.2021, kdy bude známa definitivní podoba rozvrhu. Rezervační systém bude dostupný v elektronické žákovské knížce.