V Ý S L E D K O V Á    L I S T I N A

 

 

 
 
 
E X    L I B R I S
 
uzávěrka: pátek, 24. 2., 12:00 hodin, ředitelství ZUŠ Bohumín
vyhodnocení: 1. 3., 13:00 hodin
vyhlášení: 7. 3., 16:30 hodin, knihovna K3 Bohumín
 

H R A J E   A   Z P Í V Á   C E L Á   R O D I N A

 

interní žákovská show

se z důvodu nemoci
 
přesouvá
 
na 1. 3. 2017, 15:30 hodin
 
 
 
 
Děkujeme za pochopení,
                                vedení ZUŠ Bohumín

 

 

 

 

Základní umělecká škola Bohumín

 

Vítáme Vás na stránkách naší základní umělecké školy. Člověk se vzdělává a učí celý život. V dnešní době je umělecké vzdělání základem pro další osobní růst a rozvoj. Naše škola Vám nabízí ty nejkvalitnější a časem prověřené služby v oblasti uměleckého vzdělávání.

Základní umělecká škola v Bohumíně má již letitou tradici a zejména v posledních letech vstoupila výrazně do povědomí bohumínské veřejnosti. Svou činností výrazně obohacuje kulturní život města pořádáním koncertů, vystoupení, soutěží a výstav. K těm nejvýznamnějším akcím patří určitě koncert vánoční, jarní, ale také taneční akademie a výstava prací žáků výtvarného oboru stejně jako společné projekty všech oborů (pohádky, muzikály). Hlavním úkolem základní umělecké školy je výchova a vzdělávání v uměleckých oborech a příprava pro další studium uměleckého zaměření. V naší škole je již dlouhodobě zřízen obor hudební, výtvarný, taneční a také obor literárně-dramatický. Žáci všech oborů se úspěšně zúčastňují nejrůznějších soutěží, přehlídek a šíří tak dobré jméno základní umělecké školy a města Bohumína.