ABSOLVENTSKÝ KONCERT

1. 6. 2016, 16,30 hodin

koncertní sál ZUŠ Bohumín
 
 
 

9 0 .   v ý r o č í   

Z U Š    B o h u m í n

 

 

 

 

 

Ř E D I T E L K A

š y

 

vyhlašuje výběrové řízení

 

na místo učitele/ky tanečního oboru

 

více informací zde

 

  

K O N C E R T   P R O    Š K O L Y

 

5. -7. třídy ZŠ, prima a sekunda na gymnáziu

 

! ! ! 2 TERMÍNY ! ! !

 

 

** 16. 6. 2016 **

 

 

** 23. 6. 2016 **

 

 

 

 

 

 

Základní umělecká škola Bohumín

 

Vítáme Vás na stránkách naší základní umělecké školy. Člověk se vzdělává a učí celý život. V dnešní době je umělecké vzdělání základem pro další osobní růst a rozvoj. Naše škola Vám nabízí ty nejkvalitnější a časem prověřené služby v oblasti uměleckého vzdělávání.

Základní umělecká škola v Bohumíně má již letitou tradici a zejména v posledních letech vstoupila výrazně do povědomí bohumínské veřejnosti. Svou činností výrazně obohacuje kulturní život města pořádáním koncertů, vystoupení, soutěží a výstav. K těm nejvýznamnějším akcím patří určitě koncert vánoční, jarní, ale také taneční akademie a výstava prací žáků výtvarného oboru stejně jako společné projekty všech oborů (pohádky, muzikály). Hlavním úkolem základní umělecké školy je výchova a vzdělávání v uměleckých oborech a příprava pro další studium uměleckého zaměření. V naší škole je již dlouhodobě zřízen obor hudební, výtvarný, taneční a také obor literárně-dramatický. Žáci všech oborů se úspěšně zúčastňují nejrůznějších soutěží, přehlídek a šíří tak dobré jméno základní umělecké školy a města Bohumína.