Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás požádat o členský příspěvek

Klubu rodičů a přátel ZUŠ Bohumín

pro školní rok 2017/2018

určený vašim dětem - našim žákům

na úhradu školních aktivit a žákovských odměn.

 

KRPŠ podporuje z finančních prostředků tyto aktivity:

  • zajištění části studijních notových materiálů pro výuku stěžejních předmětů;
  • pracovní sešity či jiné studijní materiály pro výuku vedlejších povinných předmětů;
  • Žákovské a Třídní koncerty, Třídní interní besídky ZUŠ Bohumín - odměny pro vystupující žáky;
  • ocenění nejlepších žáků školy a Absolventů 2017/2018 - hodnotné dárkové předměty;
  • školní a mimoškolní soutěže (cestovné, občerstvení, dárky, ocenění);
  • výjezdy žáků na workshopy a jiné umělecké akce, soustředění.

 

Výše příspěvků pro školní rok 2017/2018:

1 žák studující 1 obor

1 žák studující více než 1 obor

100,-Kč

(uvítáme i vyšší částku)

 150,-Kč

(uvítáme i vyšší částku)

 

 

Rádi od vás také přijmeme

jakýkoliv materiální sponzorský dar, který můžeme využít

jako odměnu na kulturních akcích školy pro naše žáky.

 

 

Děkujeme vám za příspěvek

na vaše dítě, které u nás studuje.

 

Částku, prosím, uhraďte

u pedagoga stěžejního předmětu.

 

Josef Orság, předseda KRPŠ

 

 

Srdíčko

(kroužek zřizovaný Klubem rodičů a přátel ZUŠ Bohumín)

 

Hudebně estetický kroužek pro děti od 3 do 5 let. Činnost v kroužku je zaměřena k estetickým aktivitám dětí. Formou hry děti poznávají činnosti a dovednosti v oblasti hudební, výtvarné a taneční. Kroužek pracuje pod odborným pedagogickým vedením.

CÍL: Každé dítě si společně s rodiči vyzkouší různé umělecké činnosti. Rodič touto formou zjistí, jaké má jeho dítě předpoklady a co ho baví.

KDE: Budova ZUŠ v Bohumíně, Žižkova 620

KDY: úterý, 17:00 - 17:45, učebna hudební nauky (hlavní budova, Žižkova 620)

CENA: 2.000,-Kč za školní rok

Potřebný materiál k výtvarným činnostem bude zajištěn pedagogem. Výrobky si děti odnášejí s sebou domů.

 

 

 
 

SRDÍČKO v TV - zde