Hudební obor:

 

 

Čudejková Jaroslava

 

Hra na klavír

Hudba od A do Z

 

 

cudejkova@zusbohumin.cz


 

MgA. Danišová Radmila

 

Mateřská dovolená

 

 

 Dziadziová Eva

 

Hra na klavír

Klavírní dílna (čtyřruční hra)

Korepetice HO

 

 

dziadziova@zusbohumin.cz

 

Fírek Karel

 

Hra na zobcovou flétnu, Hra na trubku,

Hra na bicí

 

 

firek@zusbohumin.cz

 

Mgr. Fochlerová Renáta

 

Hra na kytaru

Kytarový soubor

 

 

fochlerova@zusbohumin.cz

 

Hanousková Vlasta

 

Hra na violoncello

Smyčcový soubor

 

 

hanouskova@zusbohumin.cz

 

 

BcA. Chaloupková Šárka

 

Hra na klavír

Korepetice HO

 

 

chaloupkova@zusbohumin.cz

 

Mgr. Kachel Martin

 

Hra na housle

Hra na violu

- výuka v ZŠ Starý Bohumín

 

Mgr. Kachlová Barbora

 

Hra na housle

Smyčcový soubor

 

 

reditel@zusbohumin.cz

 

BcA. Kasztura Filip

 

Hra na EKN

Sólový zpěv

Komorní zpěv/Sborový zpěv

 

 

kasztura@zusbohumin.cz

 Kuchyňová Hana

 

Hra na housle

Hra na kontrabas

 

 

kuchynova@zusbohumin.cz

 

Laštůvková Šárka

 

Hra na zobcovou flétnu

Dechový soubor

 

odloučené pracoviště:

  ZŠ Záblatí - Hra na zobcovou flétnu

                     Hudba od A do Z

 

lastuvkova@zusbohumin.cz

 Mgr. Mulková Anděla

 

Hra na klavír

Korepetice HO

 

 

Bc. Oralová Martina

 

Hra na flétnu, Hra na zobcovou flétnu

Dechový soubor

 

 

oralova@zusbohumin.cz

 

Mgr. Paličková Božena

 

Sólový zpěv

 

 

 

palickova@zusbohumin.cz

 

Mgr. Pohanka Jiří

 

Hra na saxofon

 

 

pohanka@zusbohumin.cz

 

Pospiechová Renáta

 

Sólový zpěv, Hra na EKN

 

 

odloučené pracoviště:

  ZŠ Záblatí - Hra na EKN

 

 

pospiechova@zusbohumin.cz

 

 

MgA. Przybylová Radana

 

Hra na housle

Smyčcový soubor

 

 

przybylova@zusbohumin.cz

 

Mgr. Svoboda Tomáš

 

Hra na kytaru, Hra na elektrickou kytaru

 

 

svoboda@zusbohumin.cz

 

BcA. Škoda Vlastimil

 

Hra na EKN, Hra na basovou kytaru

Rytmická skupina

 

 

skoda@zusbohumin.cz

 

 

 

Tomala Matúš

 

Hra na zobcovou flétnu

Dechový soubor

 

odloučené pracoviště:

  ZŠ Záblatí - Hra na zobcovou flétnu

                     Hudba od A do Z

 

PaedDr. Tomášková Miluše, Ph.D.

 

Hra na klavír

Klavírní seminář

 

 

tomaskova@zusbohumin.cz

 

Mgr. Tvardková Gabriela

 

Hra na klavír, Hra na EKN

Sborový zpěv, Hudba od A do Z

 

 

tvardkova@zusbohumin.cz

                              

Warsiński Sławomir

 

Hra na bicí