Výzva k předložení nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu

na dodávky, služby (do 2 mil. Kč bez DPH)

a stavební práce (do 6 mil. Kč bez DPH)

 

 

Výzva ke stažení - formát_PDF