V Ý S L E D K O V Á   L I S T I N A

 

"KRESLÍŘ ROKU"

 

 

1. MÍSTO

NATÁLIE LUDVÍKOVÁ - II. kategorie

 

2. MÍSTO

ELIŠKA TARTAINI - II. kategorie

 

 

Srdečně gratulujeme žákyním VO

a p. uč. Mgr. Kláře Prokopowské

za odbornou přípravu na soutěž

 

V Ý S L E D K O V Á   L I S T I N A

 

"KRESLÍŘ ROKU"

 

 

1. MÍSTO

NATÁLIE LUDVÍKOVÁ - II. kategorie

 

2. MÍSTO

ELIŠKA TARTAINI - II. kategorie

 

 

Srdečně gratulujeme žákyním VO

a p. uč. Mgr. Kláře Prokopowské

za odbornou přípravu na soutěž