Srdíčko

(kroužek zřizovaný Klubem rodičů a přátel ZUŠ Bohumín)

 

Hudebně estetický kroužek pro děti od 3 do 5 let. Činnost v kroužku je zaměřena k estetickým aktivitám dětí. Formou hry děti poznávají činnosti a dovednosti v oblasti hudební, výtvarné a taneční. Kroužek pracuje pod odborným pedagogickým vedením.

CÍL: Každé dítě si společně s rodiči vyzkouší různé umělecké činnosti. Rodič touto formou zjistí, jaké má jeho dítě předpoklady a co ho baví.

KDE: Budova ZUŠ v Bohumíně, Žižkova 620

KDY: 1x týdně, 45 minut, přesný den a čas bude známý začátkem školního roku 2018/2019

CENA: 2.000,-Kč za školní rok

Potřebný materiál k výtvarným činnostem bude zajištěn pedagogem. Výrobky si děti odnášejí s sebou domů.

 

 

 

 
 

SRDÍČKO v TV - zde